მთავარი     ::    კომპანია    ::    გალერეა    ::    სიახლეები    ::    პარტნიორები    ::   სტატია-რეკომენდაცია    ::  კონტაქტი
   ვეტერინარული :.
   სამედიცინო :.
   გამოკითხვა :.
.......
ენდობით თუ არა კომპანია "დავათის" მიერ გამოშვებულ პროდუქციას?
ვენდობი
-----
არ ვენდობი
-----
ჯერ არ მქონია შეხება
-----


რეზულტატების ნახვა
  ამინდი  :.
   ვალუტა :.

 

 
   სიახლეები :.
24.02.2012
           ფარმაცევტული კომპანია დავათის  სამეცნიერო–საკონსულტაციო ჯგუფმა, შექმნა ევროპული ფარმაკოპეის შესაბამისი ფართო სპექტრის ანტჰელმინთი  Albendazol 360
http://www.davati.ge/vet_products_id.php?id_service=27 .
           Albendazol 360
   გამოიყენება მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ცხვრის, თხის, ღორის, ცხენის, ბეწვიანი ცხოველებისა და ფრინველების  სადეჰელმინთიზაციოდ. 
           Albendazol 360  ეფექტური საშუალებაა ისეთი დაავადებების სამკურნალოდ როგორიცაა, კუჭ-ნაწლავის   ჰელმინთოზები,   (ჰემონქოზი, ბუნოსტომოზი, ეზოფაგოსტომოზი, ნემატოდიროზი, ოსტერტაგიოზი, ქაბერტიოზი, კოოპერიოზი, სტრონგილოიდოზი, ტრიქოსტრონგილოზი, ჰიოსტროგოლოზი, პარაასკარიდოზი, ტრიქოცეფალოზი, ტოქსოკაროზი, ტოქსასკარიდოზი, უნცინარიოზი, ასკარიდოზი ჰეტერაკიდოზი. ფილტვის ჰელმინთოზები (დიქტიოკაულოზი, პროტოსტრონგილოზი, იულერიოზი,ნეოსტრონგლიოზი, ცისტოკაულოზი, მეტასტრონგილოზი). ცესტოდოზები (მონიეზიოზი, ავიტელინოზი, თიზანიეზიოზი) ტრემატოდოზები (ფასციოლოზი, დიკროცელიოზი, პარამფისტომატოზი).
           Albendazol 360 იმყოფება რეგისტრაციის რეჟიმში.
 
   ინფორმაცია :.


 
Copyright © DAVATI LTD